Een groene balans van 3 jaar oppositie.

13 Februari 2016

Een groene balans van 3 jaar oppositie.

De voorbije 3 jaar was voor Groen Tremelo-Baal vooral veel leren en dikwijls met je hoofd tegen de muur lopen.    Verbazingwekkend is wel dat in alle politieke partijen (van meerderheid tot oppositie) er interne strubbelingen zijn geweest.  Conflicten die verder wegen op de beslissingen in het schepencollege,  en zelfs op de gemeenteraad.  Heel storend wetende dat wij met Sp.a al meer dan drie jaar een perfecte samenwerking hebben.  Ook al zijn wij het niet met alles direct eens,  toch heerst er binnen ons roodgroenekartel een sfeer van respect voor elkaar. 

 
Heel opvallend is het gebrek van creatieve en vernieuwende ideeen van ons bestuur.  Zeker in deze tijd dat men financieel voorzichtig moet zijn is creativiteit heel belangrijk.     
Vele dossiers zou men met elkaar kunnen verbinden om zodoende een creatief beleid te voeren.  Een mooi voorbeeld hiervan is de aanpak van zwerfvuil en subsidie voor verenigingen.  Als men deze twee domeinen zou samennemen kan men voor beide een meerwaarde creeren. 
Een ander voorbeeld van creatief met dossiers omgaan is het dossier Balenberg.  Met één krachtige beslissing had het College ervoor kunnen zorgen dat men 2 natuurgebieden met elkaar kon verbinden.  Dit zou een prachtig statement geweest zijn dat ons bestuur oprecht begaan was met de biodiversiteit in onze gemeente.
En wat gezegd van de renovatie van het Damiaanmuseum en het gebrek aan hernieuwbare energie in dit dossier?  Wetende dat men onlangs een klimaatplan heeft opgemaakt, een zeer bedroefend dossier.  Hetzelfde probleem bij de vernieuwing van de bib.  Duurzame oplossingen zijn er nauwelijks te vinden en het vrijwaren van de Lindeboom is geen zekerheid.    
 
Spijtig genoeg maakt deze meerderheid (voor zichzelf) van elk bijna elk dossier een lijdensweg.  Moeilijkheden die ze zich makkelijk zouden kunnen besparen.  
De renovatie van de bib zou voor iedereen een perfect dossier moeten zijn, waar zelfs wij als oppositie weinig problemen zouden mee hebben... niet dus!  
Ook voor het RUP Kalvenne is er een mooi alternatief waar natuurverenigingen, omwoners en de politiek mekaar zouden kunnen in vinden.  Maar ook dit legt de meerderheid al jaren naast zich neer.   
 
Telkens weer jaagt deze meerderheid mensen in het harnas tegen elkaar, dit in de plaats van mensen met elkaar te verbinden.  Waarschijnlijk is dit omdat het binnen de meerderheid ook niet koek en ei is.  Hoe kan je als gemeentebestuur creatief zijn,  en mensen met elkaar verbinden als je zelf in je eigen coalitie niet kunt samenwerken.  Laat staan dat er zelfs binnen de eigen meerderheidspartijen hoogstaande conflicten zijn.   
 
 
Als je had gedacht dat elk goed Groenvoorstel zou worden goedgekeurd tijdens de gemeenteraad dan hadden we het wel dik mis.  Op die manier zijn wij dus ook vertrokken.  Maar na een tijdje was het vlug duidelijk dat politiek spijtig genoeg zo niet werkt.
Groen is nadrukkelijk aanwezig in de gemeenteraad. Er is een constructieve samenwerking,  en de nodige appreciatie tussen meerderheid en Groenoppositie is er de laatste maanden wel gekomen.  Ik vermoed dat sommige van de meerderheid wel inzien dat we met Groen echt wel willen meewerken en het beleid op een positieve willen bijsturen.
 
Als oppositie hebben we, gesteund door kartelpartner Sp.a, toch op een aantal kleinere dossier kunnen wegen en zelfs kunnen verwezelijken. Ook door achter de schermen mee het voortouw te nemen.  Zoals het dossier FairTradegemeente, het behoud van de trage weg in Ninde, het dossier over de zwerfkatten en de bezorgheid over de bijensterfte.  Spijtig genoeg zijn de meerderheidspartijen ons niet gevolgd in enkele andere voorstellen zoals inrichten fietsstraten en het promoten van Tremelose Zomerstraten, en de subsidies voor verenigingen die zelf zwerfvuilacties organiseren.