Een duurzame visie voor de Kalvenne

31 Januari 2017

Een duurzame visie voor de Kalvenne

 ? Op de gemeenteraad keurde Groen de voorlopige vaststelling

van het  woonuitbreidingsgebied RUP Kalvenne goed. We waren aangenaam verrast toen we zagen dat het schepencollege op het allerlaatste moment ons plan, dat we samen met Sp.a maakten, overnam. 

Door het kopiëren van onze visie blijft de volledige oostzijde vrij van bebouwing.  Hierdoor gaat het mooiste stuk van de Kalvenne niet ten onder aan beton en blijft het grootste gebied behouden voor open ruimte en wordt het omgezet naar natuur- en recreatiegebied.  

Groen strijdt al sinds 2000 voor het behoud van de Kalvenne. Toen in 2012,  na jarenlang eenzaam actie te voeren,  bleek dat het onmogelijk was om de volledige Kalvenne te vrijwaren, zochten we naar een constructief alternatief.  Na gesprekken met buurbewoners en verenigingen maakten wij onze visie bekend. Hierin stelde wij voor om de westkant (het minst natuurvolle gedeelte) open te stellen voor bebouwing.  Het volledige en waardevolle oostelijke gedeelte kon dan behouden blijven als open ruimte. Een alternatief waarin de buurtbewoners, natuurverenigingen én politieke tegenstanders zich wel in zouden kunnen vinden. 

Het College heeft  tot eind 2015 geen rekening gehouden met onze visie.  Jarenlang zijn zij gegaan voor het verkavelen van 3/4de van dit prachtige gebied, waar wij 100% tegen waren.

In december 2015 echter heeft ons college plots op advies van de Provincie en Ruimte Vlaanderen wel ons  alternatief overgenomen.  Ook de dienst Ruimte Vlaanderen en de Provincie Vlaams-Brabant zagen de volledige oostzijde van de Kalvenne het liefst behouden.  

Met nog meer dan 1.000 slapende bouwgronden heeft Tremelo duidelijk geen nood aan extra bouwkavels.  Daarom wil Groen de twee andere woonuitbreidingsgebieden die vlakbij de Kalvenne liggen (Kalvennestraat - Emiel van de Veldelaan en Emiel van de Veldelaan - Diestsebaan) omzetten naar natuurgebied. Hierdoor creëren we een groot stuk open ruimte die duurzaam ingericht kan worden en bovendien een belangrijke rol kan spelen in het beschermen van de omgeving tegen wateroverlast. Via de aanleg van trage wegen doorheen het gebied is het zelfs mogelijk om van de dorpskern een veilige doorsteek te maken tot aan de Diestsebaan.

De drie gebieden (inclusief Kalvenne) kunnen ingericht worden als een natuureducatiepark met een bos, boomgaarden, een speelweide... Allemaal op wandel- en fietsafstand van de dorpskern!

 

Groen doet er ondertussen alles aan om het gemeentebestuur ervan te overtuigen om de Kalvenne zo duurzaam mogelijk in te richten. Het moet een wijk worden waar kinderen veilig op straat en in het groen kunnen spelen. Waar natuur tot aan de voordeur komt en waar auto's slechts te gast zijn. Een plaats waar de publieke ruimte een speel-, leef- en ontmoetingsplek wordt en waar we het mooiste deel van het gebied helemaal omvormen tot natuurgebied. 

Om het gemeentebestuur inspiratie te geven, deden we alvast een aantal voorstellen.

* Het gedeelte dat nu voozien is voor recreatie zouden wij eveneens willen inkleuren als natuurgebied.  Op die manier maakt men een volledig stuk waardevolle natuur tussen de dorpskern en de Ketelberg.  

* We stappen af van de ondergrondse parkeergarages. Ze zijn niet alleen peperduur maar ook gedoemd om bij hevige regenval onder water te lopen. Door de parkeergarages te schrappen doen we aan kostenbesparing. Het vrijgekomen budget kan dan geïnvesteerd worden in duurzame oplossingen op vlak van mobiliteit en energie.

* Auto's moeten aan de rand parkeren. Op die manier zijn parkeerplaatsen in de straten van de woonwijk overbodig.  De auto is dan de gast in de wijk zodat kinderen ongestoord op straat kunnen spelen. Op de parkeerplaatsen aan de rand worden elektrische oplaadpunten en een autodeelstandplaats voorzien.

* Er zijn extra fietsenstallingen met oplaadpunten dewelke dichter bij het woongedeelte liggen dan de autoparking.

* Gemeentebesturen hebben sinds dit jaar de mogelijkheid om bij de bouw van nieuwe wijken strengere regels op te leggen dan de energienormen die Vlaanderen momenteel hanteert. Wanneer onze gemeenteraad beslist om verstrengde normen te hanteren kan ze kiezen tussen 2 pakketten die door Vlaamse regering werden vastgelegd.

Groen Tremelo-Baal roept hiermee op om bezwaarschriften in te dienen om de Kalvenne zo duurzaam mogelijk in te kleuren.  Bezwaren en voorstellen kan men nog tot 20 maart indienen : GECORO, Veldonkstraat1, 3120 Tremelo.  Heeft u hulp nodig om bezwaarschriften in te dienen.  Laat het ons weten ( [email protected]), wij steunen graag alle initiatieven, ook van diegene die nog voluit willen gaan voor het volledige behoud van De Kalvenne.