Diervriendelijke gemeente alleen op papier?

14 Februari 2013

Op 15 december 2012 tekende onze gemeente de beginselverklaring van "diervriendelijke gemeente". Deze beginselverklaring bevat 11 doelstellingen waarbij de allereerste doelstelling het aanstellen van een schepen voor Dierenwelzijn is. Petra Vreys (Groen) stelde vast dat bij de verdeling van de ambten - vorige maand - de bevoegdheid Dierenwelzijn niet werd toegekend aan een schepen.Tot onze verbazing bleek dat het gemeentebestuur hier helemaal niet aan gedacht had en dat ze dit nog moesten bekijken...Een week later op het schepencollege werd Jan Van Herck alsnog benoemd als Schepenen van Dierenwelzijn.Groen vindt dat wanneer er doelstellingen ondertekend worden men zich bewust moet zijn van de inhoud ervan. Is Tremelo dan toch alleen maar een diervriendelijke gemeente op papier?