De vernieuwde dorpskom Baal kan duidelijk anders.

11 Juli 2017

De vernieuwde dorpskom Baal kan duidelijk anders.

Op de gemeenteraad van juni stemde Groen Tremelo-Baal tegen de plannen voor de vernieuwde dorpskom in Baal.   Er worden in de hele dorpskom enkel fietssuggestiestroken voorzien.  Iets waar wij alleen mee kunnen leven als er ook een duidelijke zone 30 komt.  Dat de vernieuwde dorpskom  zone 30 zou worden, was op het ogenblik van de gemeenteraad nog helemaal niet duidelijk. Een fietssugestiestrook is alleen veilig als het gemengd verkeer er dan ook traag rijdt, anders geeft een fietssuggestiestrook een verkeerd gevoel van veiligheid.     

 
Op het volledige plan staat alles tot in de details beschreven.  Waar er bomen komen, waar er kasseien gaan liggen, waar er bankjes komen, hoe breed de voetpaden gaan zijn, waar er paaltjes komen enz...  Maar op het hele plan is geen enkele fietstalling te bespeuren.  Er wordt wel een maximum aan capaciteit van autoparkeerplaatsen (46 ) voorzien, maar aan ook maar één fietsparkeerplaats is er spijtig genoeg niet gedacht. 
 
Als je als gemeentebestuur vertrekt van een mobiliteitsplan waar je de fiets centraal stelt, en een klimaatakkoord aangaat moet je volgens Groen Tremelo-Baal daar ook naar handelen. Zeker in een dorpskern waar mensen met de fiets naar de winkel kunnen gaan is het van belang dat men ergens zijn fiets veilig en dichtbij kan stallen.    
 
We stelden op de gemeenteraad daarom dan ook voor om 5 parkeerplaatsen om te vormen naar fietsstallingen.  Liefst op zo'n manier dat ze zichtbaar zijn (vb : fietstalling Bonheiden in vorm van auto) en verspreid zijn over de volledige dorpskern.  
 
Verder deden wij het voorstel om te bekijken of het mogelijk is om nu al ondergrondse leidingen te voorzien voor elektrische laadpalen voor wagens.  Daar dit nu nog geen trend is gaat dit binnen 5 a 10 jaar zeker wel zijn.   Het is volgens Groen Tremelo-Baal nu het moment om een lange termijn visie te kleven op Baal dorp.  Beter er nu al rekening mee houden en het voorzien, zodat we binnen een  aantal jaren, de volledige dorpskern van Baal niet terug moeten opbreken.
 
Vanuit Groen Tremelo-Baal hopen wij dat onze voorstellen nog kunnen opgenomen worden in het finale plan.  Op die manier kunnen we Baal dorp echt voorbereiden op een duurzame toekomst.