De mensen van Groen

Petra Vreys

Schepen

*Lokale economie

*Natuur en Leefmilieu

*Noord-Zuid

*Dierenwelzijn

*Landbouw