De Kalvenne

19 Februari 2010

Naar aanleiding van de reeks "Iedereen Burgemeester" in de Gazet Van Antwerpen wil Groen! Tremelo-Baal het debat rond de Kalvenne openen. In deze reeks lezen we dat de burgers van Tremelo het behoud van de Kalvenne als groene long, en het bouwen van een multifunctionele zaal in recreatiegebied, als belangrijkste prioriteit voor de toekomst van de gemeente beschouwen... Groen! Tremelo-Baal zou het oneerbiedig vinden als de Kalvenne, in 2009 verkozen tot mooiste plekje van Tremelo, zou verdwijnen door de verkavelingswoede. Het zou betekenen dat het gemeentebestuur geen rekening houdt met de mening van een steeds grotere groep tegenstanders voor dit megaproject. Daarom stelt Groen! Tremelo-Baal voor om ook in de gemeente zelf een open dialoog over dit dossier te voeren. Hierbij willen we alle burgers betrekken via de verschillende Tremelose partijen, adviesraden, natuurverenigingen, organisaties en andere relevante actoren. Via deze dialoog willen we komen tot mogelijke oplossingen en alternatieven om de Kalvenne te behouden in zijn oorspronkelijke staat.