De bever. Samen voor meer biodiversiteit.

15 Juni 2021

De bever.  Samen voor meer biodiversiteit.

Na overleg met de Provincie Vlaams-Brabant, Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt Tremelo en het lokaal bestuur werd dinsdag de beverdam verlaagd. Met dit constructief overleg maken we bewust werk van het evenwicht tussen bever en mens. Op die manier wordt het leefgebied van de bever behouden en houden we ook rekening met de wateroverlast van de verderop gelegen woningen die invloed hebben van de Vijverbeek. "Samen voor meer biodiversiteit". Een visie die na het overleg van maandag eens te meer van toepassing is.