Charter "bij-vriendelijke gemeente" op MINAraad.

15 December 2016

Charter

Op de gemeenteraad van september 2015 stelde wij voor om van Tremelo een bij-vriendelijke gemeente te maken.  Het voorstel werd door alle partijen positief onthaald en het schepencollege beloofde ons het voorstel te onderzoeken. Op de MINAraad van december 2016 werd ons voorstel eindelijk besproken.  Een concreet actieplan voor Tremelo-Baal behoort nu tot de mogelijkheden. Wij stelde eerder al voor om nauw samen te werken met de plaatselijke imkers, landbouwers en natuurverenigingen.  Ook de plaatselijke handelaars zouden we kunnen betrekken voor het verdelen van bloemenzaadjes.  Deze zijn tot op heden alleen op de milieudienst beschikbaar.  Hierdoor krijgen alle inwoners de kans om mee het verschil te maken door hun tuin insectvriendelijk in te richten door de aanleg van een bloemenweide 

Eerder in het jaar verdeelde ook wij al bloemenzaadjes onder de geinteresseerde inwoners.