Afvalwater van 700 gezinnen niet meer in waterlopen

16 November 2020

Afvalwater van 700 gezinnen niet meer in  waterlopen

Half november zijn de werken van de grote wegenis- en rioleringsproject van start gegaan in de Domstraat. Vandaag loopt het afvalwater van ruim 700 inwoners ongezuiverd in de Grote Loop en in de Remerstraatloop.  Met deze werken komt daar verandering in. Het afvalwater zal in de toekomst immers worden afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Rotselaar. Het regenwater wordt op vraag van de provincie Vlaams-Brabant gebufferd en vertraagd afgevoerd naar de Leibeek, de Grote Loop en de Remerstraatloop. Een uitstekende zaak voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit in onze waterlopen.