Gemeenteraad keurt bijenactieplan goed

14 Mei 2020

Gemeenteraad keurt bijenactieplan goed

Op de gemeenteraad van september 2015 stelden onze groene raadsleden, Petra Vreys en Kris Torfs, voor om werk te maken van een bijenactieplan. Want het was 5 voor 12 voor deze beestjes. In 2018 nam milieuschepen Diane Willems de eerste stappen hiertoe. Toen Petra Vreys het in 2019 van haar overnam, zette ze de bijengroep aan het werk. Tremelose en andere Hagelandse imkers, Interleuven en het Regionaal landschap Noord-Hageland maken er deel van uit. Ook onze milieudienst, Natuurpunt Tremelo, de MINA-raad en enkele geïnteresseerde burgers werken eraan mee. Onder hen ook onze groenen Dirk Heremans en Marleen Van Meerbeek. Een drietal vergaderingen leverden een prachtig actieplan op. En de gemeenteraad van april keurde het goed. Nu kunnen we echt van start gaan. Het plan wordt de komende jaren uitgevoerd in samenwerking met onze technische dienst en schepen voor groenvoorziening Nick De Ryck.  Een greep uit de actiepunten: we willen op gemeentelijk domein bloemenakkers aanleggen en weides met bloembollen. Maar we moeten vooral alles bijenvriendelijk beheren. Ook elke dorpsgenoot kan zijn steentje bijdragen, dus informeren en stimuleren we mensen.  Natuurlijk blijft het niet bij plannen. We vatten meteen de koe bij de horens. Zo zijn er de afgelopen maand al 300 gratis zakjes bloemenzaad uitgedeeld. Het bijenactieplan redt niet alleen de bijen, het brengt ook meer biodiversiteit in elke berm, straat en dorpskern. Eén van de speerpunten van ons beleidsplan.  Als groene partij zijn we blij samen met onze coalitiepartners de natuur eindelijk een echte plaats te geven in het politieke leven in Tremelo. In deze coronatijden beseffen we meer dan ooit hoe belangrijk natuur is om ons goed te voelen.