Wonen

Nadruk op betaalbaar

Een betaalbare woning vinden is voor steeds meer mensen een onmogelijke opdracht.  Het gemeentebestuur moet meer vat krijgen op de woningmarkt door gericht gronden en eigendommen aan te kopen, te verbouwen en terug te verkopen via een rollend woonfonds. 

Zoals bepaald in het grond- en pandendecreet moet ook Tremelo aan de norm van de 10% sociale woningen voldoen.

Nieuwe wijken moeten in de eerste plaats duurzame wijken worden. Autoloze buurten met groene ruimte en gedeelde speeltuinen en ontmoetingsplaatsen.  We streven naar energieneutrale woningen van verschillende woontypes, vrijstaande woningen, rijwoningen, collectieve woonvormen maar ook zorgwoningen en sociale woningen.

Gemeenschappelijk wonen

  • In het meerjarenplan willen we met Groen 1 project realiseren voor ‘gemeenschappelijk wonen’.  Via het ondertekenen van het charter “samenhuizen” willen we een engagement aangaan om dit op te starten.   
  • Om samenwonen te promoten creëren we een loket waar inwoners terecht kunnen met vragen over samenwonen en co-housing.   
  • Onze dorpskern is de ideale experimenteerruimte voor nieuwe, gedeelde woonvormen. Wij willen in een nieuw RUP een wettelijke definitie opnemen van cohousingprojecten.
  • Een deel van de woningen is onderbezet.  Het gaat vaak om grotere, oudere gezinswoningen.  Dit aanbod van onderbezette woningen vormt een potentieel om nieuwe woonruimte te creëren.  Wij willen dat deze grote woningen opgedeeld kunnen worden om zo ruimte te maken voor nieuwe, kleinere gezinnen of plaats te maken voor kangoeroewoningen.

Betaalbaar wonen

  • In het principe van erfpacht of het Community Land Trust principe stellen we als lokaal bestuur gronden ter beschikking om een samenwoonproject op te starten.
  • Groen wil vooral investeren in sociale huurwoningen.  Wij zijn geen voorstander van sociale koopwoningen omdat bij het verkopen van deze woningen er immers publieke middelen eenmalig wegvloeien. 
  • Wij stellen voor dat bij grote nieuwe bouwprojecten minstens twee derde van de woningen betaalbaar moeten zijn. Met betaalbaar bedoelen we dat potentiële kopers er niet meer dan een derde van hun netto-inkomen aan spenderen.
  • Bij (ver)nieuwbouwprojecten komen er ook afspraken zodat telkens een aantal wooneenheden zo in gericht zodat ze geschikt zijn voor mensen met een beperking.