Voorzitterswissel bij Groen! Tremelo-Baal

18 Oktober 2010

Onlangs werd Marleen Van Meerbeek directeur van GITO-Tervuren, de school waar ze al 33 jaar lesgeeft. Daarom moest ze met pijn in het hart haar engagement bij de Tremelose Groen!e afdeling op een laag pitje zetten. Gelukkig kan ze de voorzittersfakkel doorgeven aan Kris Torfs. Kris (39), geboren en getogen Tremelonaar, bracht zijn jeugd door in de Baalsebaan en de Grote Bollostraat. Op dit moment woont hij in de Maria-Ter-Heidelaan. Kris werkt al 18 jaar bij Colruyt, waarvan de laatste 5 in het filiaal in Haacht. Zijn eerste doelstelling is de groene partij in Tremelo uit te bouwen, en bij de lokale verkiezingen in 2012 een zitje in de gemeenteraad te behalen, of misschien zelfs twee. Hij hoopt daarbij de steun te krijgen van de verschillende bewoners en middenveldorganisaties die de laatste jaren veel blijk geven van Groen!e sympathieën. Groene sympathieën die hij echter wil omzetten in langdurige engagementen voor Groen! Tremelo-Baal.

Eens te meer blijft Groen! Tremelo-Baal zich de volgende jaren profileren als de partij met de vernieuwende en rebelse voorstellen.

Groen! Tremelo-Baal wil blijven vechten voor het behoud van de Kalvenne en de natuur in het algemeen. Het huidige gemeentebestuur verkoopt Tremelo graag als groene gemeente, maar dat is het steeds minder. Wil Tremelo "als dorp" leefbaar blijven, dan moet er dringend iets veranderen.

Groen! Tremelo-Baal zal kritische voorstellen doen waar andere partijen zich niet aan wagen. Het engagement van ons gemeentebestuur op het vlak van het klimaatprobleem stelt bij voorbeeld onvoldoende voor. Daarnaast gaan wij ook voor solidariteit, mobiliteit, sport, cultuur, jeugd, senioren, middenstand, economie, toerisme, enz...

Neen, Groen! Tremelo-Baal is niet alleen de partij die zich bezighoudt met de bloemen en de bijen. Het heeft oog voor alle noden van onze gemeente.