Tremelo klimaatneutraal?

25 November 2013

Begin oktober ondertekende ons gemeentebestuur samen met 54 andere  Vlaams-Brabantse gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven een Klimaatengagement. Ze beloven hiermee om de komende jaren een krachtig klimaatbeleid te voeren. Het was het startsein om Vlaams-Brabant klimaatneutraal te maken.  Dat onze gemeente mee wil stappen in het klimaatneutraal maken van onze maatschappij kunnen wij alleen maar verheugen.  Maar we zullen erover waken dat het engagement ook daadwerkelijk wordt toegepast.  Wij vinden dat als je iets ondertekent, je je ook bewust moet zijn van de inhoud ervan en ernaar handelen.