Tremelo boomt! Registreer je boom...

15 Januari 2022

Tremelo boomt! Registreer je boom...

Tremelo boomt! Op 17 oktober 2019 tekende onze voormalige schepen Petra Vreys in naam van lokaal bestuur Tremelo het 'Bomencharter' ( www.bomencharter.be ) In dit 'Bomencharter' engageren verschillende lokale besturen in Vlaanderen zich om samen met inwoners, verenigingen, scholen en ondernemers bomen te plaatsen in hun gemeente. Als 'lokaal bestuur Tremelo' gingen we het engagement aan om tegen december 2024 1500 bomen te plaatsen op ons grondgebied. Tot op heden zitten we in onze gemeente op schema. In de loop van de voorbije 3 jaren werden er 725 bomen geregistreerd. Maar natuurlijk geeft niet iedereen zijn geplante boom door… Daarom doen we nog graag eens een oproep aan onze inwoners. Heeft u onlangs een boom aangeplant in onze gemeente of bent u dat nog van plan. Een adres : www.tremelo.be/eloketdetail/210/tremelo-boomt-bomenteller Gewoon doen!