Tremelo beschermt monumentale bomen.

31 Augustus 2023

Tremelo beschermt monumentale bomen.

"We weten nu waar alle monumentale bomen in onze gemeente zich bevinden."

Vandaag sloot het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw in onze gemeente het Loket Onderhoud Buitengebied af.
Voor Tremelo komt het er op neer dat er samen met IOED WinAr en andere partners een inventaris werd opgemaakt van alle monumentale grote bomen en ander houtig erfgoed in onze gemeente.
Aan de hand van die inventaris kunnen we nu gericht actie ondernemen om deze bomen op de juiste manier te onderhouden en te beschermen.
Naast het plaatsen van nieuwe bomen heeft onze schepen dus ook oog voor het bestaande houtige erfgoed in Tremelo-Baal.