Samenleven en diversiteit

Samen verbinden we Tremelo

Verbinden is het sleutelwoord. Problemen los je samen op, uitdagingen ga je samen aan.  Dat kan alleen maar als je elkaar begrijpt en rekening houdt met ieders identiteit.  Tremelo wordt gemaakt door de mensen die er wonen, onze verenigingen die er actief zijn en het lokaal beleid.  Met Groen Tremelo-Baal willen we ons daarom inzetten om de krachten van het middenveld en het lokaal beleid te bundelen.

De essentie van dit alles is dat mensen samenleven.  Mensen samen brengen en met elkaar verbinden versterkt dit samenleven. 

We maken dat mensen elkaar vaker kunnen ontmoeten.

  • Op woensdagnamiddag willen we wekelijks in Baal een 'boerenmarkt' organiseren.   Hier kunnen lokale land- en tuinbouwers hun eigen producten aan de man brengen.  Een markt is ook altijd een plek waar mensen elkaar ontmoeten.
  • Met de Summer Vibes, de braderie, 11 juli-viering, de Memorial Wiske Maes/GP Paul Dams, Beachvolley Deluxe, Siddharthafeesten, de Eddy retrokoers, Tremartre en andere evenementen hebben we in onze gemeente activiteiten genoeg om  Tremelo en Baal te laten bruisen tijdens de zomermaanden. Met Groen willen wij het zomerprogramma bundelen onder” Tremelo Bruist”.   Creatievelingen en/of verenigingen die een idee hebben om een activiteit uit te werken, kunnen worden opgenomen in het programma. Tijdelijke zomerbars, een openluchtcinema, kleinschalige optredens...  Manieren genoeg om onze inwoners elkaar vaker te laten ontmoeten.
  • Elk jaar nodigen we alle ouders die dat jaar een (adoptie)kindje gekregen hebben uit voor een gemeentelijke babyborrel met fotosessie.  Tijdens dit moment bieden we alle ouders een geboorteboom aan die ze kunnen planten in hun eigen tuin of in het geboortebos dat we willen aanplanten. Hierbij hebben we ook de nodige aandacht voor sterrenkindjes. 
  • We voeren de "Tremelose Zomerstraten" in.   Inwoners kunnen ervoor kiezen om hun straat of een deel van een wijk op bepaalde momenten autovrij of autoluw te maken.  Op die manier kunnen buurtbewoners ruimte vrij maken voor spelende kinderen, ontmoetingen en samenleven in hun straat. Deze "Tremelose Zomerstraten" moeten  echter ook mogelijk zijn buiten de zomervakanties. Op termijn willen we zelfs tot echte leefstraten komen.
  • Ons volledige gemeentelijk patrimonium, cafés, scholen, WZC Damiaan, Chiro, de musea, parochiezalen,  Siddartha, enz. allemaal hebben ze mogelijk lokalen die ten dienste kunnen gesteld worden van de inwoners.  Door een inventaris op te maken en die op de gemeentelijke website te plaatsen krijgen onze inwoners direct een overzicht van welke accommodatie beschikbaar is. Zo kunnen ze ook dadelijk contact opnemen met de eigenaars van de lokalen. Deze  worden hierdoor ook frequenter gebruikt zodat ook de eigenaars extra inkomsten verkrijgen.  Inkomsten die ze dan weer kunnen investeren in hun dagelijkse werking of in de renovatie van de lokalen. 

We zetten ons 100 procent in voor het verenigingsleven, dat de zuurstof is van onze gemeente.

  • We behouden de financiële en logistieke ondersteuning van de verenigingen, maar bouwen die ook uit onder voorwaarden.  Zo voorzien we extra projectsubsidies voor verenigingen die meewerken aan duurzame initiatieven die ook door ons gemeentebestuur gedragen worden.  Verenigingen die in een dagelijkse werking  bv een thema uitwerken over gezonde voeding, klimaatneutrale maatregelen, zwerfvuilproblematiek, duurzame mobiliteit, enz. verdienen van ons een centje meer.
  • We sensibiliseren ook onze andere verenigingen en scholen om samen te werken met bestaande organisaties uit onze gemeente die werken rond Noord-Zuidprojecten.  Op die manier kunnen we een bredere wisselwerking creëren tussen de verschillende verenigingen en scholen in onze gemeente.
  • We maken een grondige analyse van ons huidige patrimonium en bekijken waar we verenigingen gedeeld kunnen huisvesten.  Zo stimuleren we ook de onderlinge samenwerking tussen de verschillende verenigingen.