Mobiliteit

Zuivere lucht dankzij verplaatsingen zonder vervuiling

Groen geeft de straten terug aan de buurtbewoners en vergroot de rust in de wijken door resoluut in te zetten op mobiliteit met leefkwaliteit. Veilige kruispunten, kwalitatieve fiets- en voetpaden, fietsstraten en trage wegen makenonze gemeente aantrekkelijk voor onze inwoners. Een nog beter openbaar vervoer kan een grotere rol spelen in onze gemeente. HetSTOP-principe (eerst ruimtevoor stappers, dan trappers, openbaar vervoer en dan pas de personenwagen) staat echt centraal in onze visie en bij de aanleg van alle nieuw infrastructuurwerken in Tremelo-Baal.

Groen streeft naar een leefbare dorpskern met een herinrichting van de hoofdstraten. Een aangepast circulatie met nadruk op voetgangers en fietsers. Als het doorgaand verkeer verminderd wordt, door bv. aanpassing van verkeerslichten of vrachtverkeer te mijden, wordt er een aangename dorpskern gecreëerd met ruimte voor o.a. horeca, terrassen.

Tremelo wandelfietsgemeente

We zetten alles op alles om van Tremelo een echte veilige wandel- en fietsgemeente te maken.

 • Bij de aanleg van straten, wijken en verkavelingen plannen we op maat van voetgangers en fietsers met een brede voetgangerszone, een fietsnetwerk en verkeersluwe woonkernen. Op die manier maken we onze straten leefbaarder, veiliger en gezonder.
 • Stappen is zo oud als de straat, maar ook de toekomst van de straat. Daarom stellen wij samen met de inwoners, verenigingen, scholen en handelaars een voetgangersplan op.
 • We zorgen bij vernieuwingen voor kwalitatieve voetgangersinfrastructuur met nadruk op toegankelijkheid: voldoende breed, obstakelvrij, comfortabel, met voldoende rustpunten (zoals zitbanken) onderweg.
 • We voorzien voldoende (overdekte) en veilige fietsparkings in het centrum van Tremelo en Baal. In het centrum van Tremelo voorzien we over heel de dorpskom voldoende en extra kwaliteitsvolle fietsparkings met oplaadpunt voor e-bikes.
  Ook voorzien we extra fietsinfrastructuur op parking Vinneweg en het Damiaanplein. Op deze manier kan de fietser verspreid over de dorpskern zijn fiets overal veilig en centraal stallen, zonder hem te moeten achterlaten tegen de winkelgevels en zodoende wandelaars te hinderen en uitstalramen te verbergen.
 • Echt brede fietspaden zijn de basis om mensen aan het fietsen te krijgen. Maar wij gaan verder. Door in onze gemeente fietsstraten aan te leggen creëren we meer ruimte voor de fietsers. De Kerkstraat en de Pastoor Van Winckelstraat vormen we om tot fietsstraten zodat oa. de schoolgaande jeugd veilig kan fietsen langs deze kleine straatjes. Ook bekijken we later waar we nog extra fietsstraten kunnen inrichten.
 • Als gemeentebestuur geven wij het gemeentepersoneel een (elektrische/plooi) fiets ter beschikking voor hun woon-werkverkeer. Op die manier houden wij de parkings vrij voor bezoekers van onze gemeente.

Openbaar vervoer

 • De rechtstreekse rol van steden en gemeenten bij de ontwikkeling van het openbaar vervoer is beperkt. In de eerste plaats moet onze gemeente een actieve lobbyrol opnemen bij De Lijn voor het bepleiten van frequenter en comfortabeler openbaar vervoer naar Leuven, Mechelen en Aarschot. Tevens kan ook de lijn Tremelo-Baal bekeken worden.
 • Samen met de Lijn willen wij onderzoeken wat we kunnen doen met de vroegere busstelplaats in onze gemeente. De site van deze oude troosteloze busstelplaats willen we opwaarderen tot een mooie, groene ontmoetingsplaats voor fietsers, wandelaars en busgebruikers.
 • De Vinnewegparking kan blijven dienst doen als centraal punt van ons openbaar vervoer, dit samen met voldoende veilige fietsstallingen. Maar ook het Damiaanplein moet ruimte geven aan de bus.

De auto onze gast

 • Natuurlijk zijn auto's niet weg te denken in onze leefwereld. Helaas slibt ook Tremelo langzaam dicht door het autoverkeer. Maatregelen om te bekijken hoe we het autoverkeer vlot kunnen laten circuleren worden best bestudeerd. Zo willen wij bekijken of eenrichting rijden in de Tremelose dorpskern mogelijk is, en of we van de driehoek Baalsebaan, Schrieksebaan, Grote Bollostraat geen (vierkante) rotonde kunnen maken.
 • In de dorpskernen voeren we ook een nieuw parkeerbeleid in. We bekijken samen met de middenstand in welke zones we kort en lang parkeren invoeren.
 • Bij nieuwe grote verkavelingen zoals oa de Kalvenne voorzien we gezamenlijke parkings aan de rand van de wijk, op wandelafstand van de woningen. Zo maken we parkeerplaatsen in de straten en verharde opritten overbodig en kunnen de straten uitgroeien tot leefbare straten.
 • Bij de (her)aanleg van nieuwe wegen maken we eerst plaats voor veilige voet- en fietspaden. Pas daarna zetten we de straat op de kaart.
 • Bij nieuwe woonprojecten laten we de projectontwikkelaar samenwerken met een autodeelsysteem om zo de mobiliteit in onze gemeente in de hand te houden. 1 deelauto houdt immers 10 wagens van de baan.
 • Voor onze inwoners starten we een autodeelsysteem op met het gemeentelijk wagenpark buiten de kantooruren. Autodelen kan ook in Tremelo-Baal een oplossing zijn voor sommige inwoners die geen auto hebben maar er af en toe wel één kunnen gebruiken. Pluspunt hierbij is dat de gemeente zo een deel van de financiële kosten van de wagens kan recupereren.
 • Het wagenpark dat we trouwens op termijn vergroenen naar wagens op CNG en elektriciteit.

 

Leefbare straten: We geven de straten terug aan de inwoners

 • We voeren de "Tremelose Zomerstraten" in. Inwoners kunnen ervoor kiezen om hun straat of een deel van een wijk op bepaalde momenten autovrij of autoluw te maken. Op die manier kunnen buurtbewoners ruimte vrij maken voor spelende kinderen, ontmoetingen en samenleven in hun straat. Deze "Tremelose Zomerstraten" moeten echter ook mogelijk zijn buiten de zomervakanties. Op termijn willen we tot echte leefstraten komen.
 • Tijdens de lente- en zomermaanden geven we horecazaken de kans om een parkeerplek voor hun zaak tijdelijk om te vormen tot een terras. Op die manier geven we de horecazaken een duwtje in de rug en laten we Tremelo nog meer bruisen.
 • We bekijken welke plekken in onze straten en pleinen we kunnen vergroenen. We breken het beton uit en maken er groene pleintjes van. (visie Damiaanparking)
 • Straten die lijden onder het sluipverkeer brengen we in kaart, we zoeken de oorzaak en denken na over oplossingen samen met de buurtbewoners.