Kort : Gemeenteraad maart

02 April 2017

Kort : Gemeenteraad maart

Onze Groene accenten op de GR maart :  *aanbod compostvaten naar inwoners toe is positief maar hoe verklaren we de hoge aankoopprijzen in vergelijking met buurgemeente?*ons voorstel om inventaris op te maken van alle locaties die onze gemeente rijk is en deze te verhuren aan "derden" word door meerderheid en oppositie positief onthaald. Leegstaande lokalen van Siddartha, woonzorg Damiaan, scholen, chiro's, enz, enz kunnen zodoende optimaler besteed worden.

*positief dossier plaatsing zonnepanelen op zwembad, weldra ook op gemeentehuis. Wat is de stand van zake?

*antwoord op mails van inwoners kan vlotter. Frustrerend als inwoners na twee weken nog geen antwoord krijgen op vragen.