Kort : Gemeenteraad juni

01 Juli 2017

Kort : Gemeenteraad juni

Groene puntengemeenteraad

De  stand op de juni :*wat is stand van zake kiesburo woonzorgcentrum : nog geen beslissing*inrichting Baal dorp. 46 autoparkings maar nergens fietsenstallingen voorzien. We stellen voor 5tal parkeerplaatsen om te vormen naar fietsstallingen. Doen tevens de vraag of er voorzieningen worden genomen naar oplaadpunten naar toekomst toe.

*stemmen tegen invoering vreemdelingentaks. Viseert doelgroep die het financieel al moeilijk heeft.

*vragen uitstel en advies van GECORO ivm bestemming woonuitbreidingsgebieden. Meerderheid heeft duidelijk nog geen visie. #fail

*stellen ons serieus vragen bij ontwikkelingen domein Fonteyn (kaalkap, verbouwingen, beverdam) en vragen dringend overleg met eigenaar om zich aan zijn rechten en plichten te houden. Ook met ANB moet dringend gesprek komen. 

*we ijveren voor opmaak hemelwaterplan omdat verlagen van beverdam geen structurele oplossing is in bestrijden van wateroverlast.

*is nieuwe accommodatie fietstalling Vinneweg voorlopig of vast? Wat er nu ligt is triest om zien#kladwerk