Kort : Gemeenteraad december

02 Januari 2017

Kort : Gemeenteraad december

De Groene tussenkomsten op de gemeenteraad december : *heeft ons bestuur al overwogen om de andere woonuitbreidingsgebieden om te zetten naar open ruimte?*maak van aangekochte grond voor sporthal voorlopig volkstuintje. Op die manier hebben ook de toenemende bewoners in de appartementen de kans om te tuinieren. 

*amendenent : pas belasting op 2de verblijven toe naar gelang aantal vloeroppervlakte ipv een algemeen stelsel.
*waarom vermindering uren jobstudenten? Komt vakantieplanning van personeel niet in gedrang?
*zijn er naast extra maaltijdcheques ook andere initiatieven genomen om personeel positief te stimuleren?
*fusieverhaal moet niet alleen een politiek draagvlak hebben. Ook inwoners moeten betrokken worden. Gaan onderhandelingen transparant verlopen met duidelijke communicatie?
Heeft mogelijke fusie ook consequenties voor verkiezingen 2018?
*Waarom is er nog niets gedaan met leegstandregister?
*Gaat men naar aanleiding energieaudit bij gebouw jeugddienst ook actieondernemen?
*Wat was de respons op bijencharter op laatste MINraad?
*Welke maatregelen kan men treffen in Nobelstraat ter hoogte van BKO ivm snelheid?
*Zijn er alternatieve in onze gemeente voor parkeren vrachtwagens?
*Hoe zit het met onderhandelingen De Lijn ivm fietsenstalling Vinneweg?