Kankerplek weldra opnieuw prachtig natuurgebied.

27 Juni 2023

Kankerplek weldra opnieuw prachtig natuurgebied.

Topinitiatief!

Tot voor kort was een stuk van het mooie natuurgebied aan de Laak in Tremelo een kankerplek. Als gemeentebestuur gaan we nu enkele percelen van in totaal 50 are overnemen. De vervallen weekendhuisjes en caravans zullen verwijderd worden en de natuur wordt hersteld.

Een dergelijke verlaten site, gelegen in een afgelegen gebied, is zeer aantrekkelijk voor hangjongeren en vandalen met overlast tot gevolg. De jongste jaren kregen we veel signalen van buurtbewoners en zelfs eigenaars over vandalisme. Er waren ook niet alleen veel sporen van alcohol, met tal van lege bierflesjes. tot zelfs drugsnaalden.

Natuur

Nadat enkele eigenaars aan de gemeente hadden gevraagd om de percelen, met alles erop, aan de gemeente te mogen overlaten, werd deze vraag officieel aan de acht eigenaars van de in totaal 11 percelen gesteld. Vijf eigenaars zijn bereid om hun perceel aan één euro aan de gemeente over te laten. Eén eigenaar heeft zijn perceel intussen zelf opgekuist, een andere liet ons weten dat hij de kosten van de opkuis zal betalen. Nog een eigenaar ten slotte is ook bereid om het aan de gemeente over te laten, maar daar wachten we nog even mee omdat het perceel het voorwerp van een juridische procedure uitmaakt.

In totaal neemt de gemeente een gebied van 50 are over. We zullen nu zorgen dat dit gebied als natuurgebied zal worden hersteld en in de toekomst degelijk onderhouden wordt. Als alle constructies verwijderd worden zijn er ook minder mogelijkheden om vandalisme te plegen. Om die manier willen van een echte kankerplek in onze gemeente opnieuw een mooi stuk natuur maken.