Groen Tremelo-Baal wil verenigingen mee in strijd tegen zwerfvuil

23 April 2015

Groen Tremelo-Baal wil verenigingen mee in strijd tegen zwerfvuil

Je ziet het overal: op voetpaden, in bermen, op akkers, in velden, in speelzones en zelfs in waardevolle natuurgebieden. Zwerfvuil verstoort het landschap en is voor veel mensen een bron van ergernis.  Waar men gaat langs Tremelose wegen komt men zwerfvuil tegen...Omdat de gemeentediensten het afval overal niet tijdig kunnen opruimen, willen we de burgers mee betrekken in de strijd tegen zwerfafval. 

Groen Tremelo-Baal wenst daarom alle initiatieven inzake het opruimen van zwerfvuil op het grondgebied van de gemeente aan te moedigen. 

Vorige jaar al stelden wij  op de gemeenteraad voor om Tremelose verenigingen subsidies te geven voor het opruimen van zwerfvuil.  
Petra Vreys: "We willen verenigingen aanmoedigen om onze gemeente mee proper te houden en een signaal geven aan de overtreders dat zulk gedrag niet hoort.  De jaarlijkse TOP (Tremelo Ontzettend Proper) actiedag, georganiseerd door de MINA raad (Milieu en Natuurraad),  zou op deze manier een gans jaar kunnen doorlopen."
 
Kris Torfs: "Ook vóór de zomer deden wij al voorstellen om verenigingen extra te ondersteunen. Op deze manier willen wij samen met onze fractiepartner sp.a ervoor zorgen dat verenigingen, die de motor zijn van onze gemeente,  extra werkingsmiddelen krijgen."