Groen Tremelo-Baal stelt eigen lichtplan voor.

24 Februari 2017

Groen Tremelo-Baal stelt eigen lichtplan voor.

Een groot deel van de gemeentelijke energiefactuur gaat naar de openbare verlichting. Daarom ontwierp onze gemeente samen met Eandis een plan. Het Masterplan Openbare Verlichting past eveneens in het klimaatplan van Tremelo.   Er wordt te veel en verkeerd verlicht. We waren dan ook verheugd om te horen dat onze gemeente wil besparen op openbare verlichting, maar zijn teleurgesteld over de inhoud van het plan.

 

Het schepencollege wil de openbare verlichting tussen 23u en 05u dimmen. Aangezien slechts 5% van de verlichting in onze gemeente dimbaar is, laten we hiermee een grote kans liggen om werk te maken van een duurzaam lichtplan.

Samen met onze kartelpartner Sp.a stellen we voor om op weekdagen tussen 23u en 05u de verlichting op het hele grondgebied van Tremelo-Baal te doven, met uitzondering van lichtpunten op invalswegen, kruispunten en verkeersonveilige situaties. Tijdens het weekend vallen we terug op het huidige scenario en laten we alle verlichting branden.

Met dit alternatief besparen we veel meer dan het gemeentebestuur voor ogen heeft. Het uitgespaarde geld kunnen we wegzetten in een Tremeloos Klimaatfonds waarmee we kunnen investeren in duurzame initiatieven.

Natuurlijk is het zeer belangrijk dat we de inwoners begeleiden naar het "doofscenario.  Uiteraard zal veiligheid de eerste bekommernis zijn bij vele inwoners.  Studies tonen echter aan dat het aantal inbraken niet stijgt door 's nachts de openbare verlichting te doven.  Inbrekers zien namelijk liever hun vluchtroute en zijn bovendien vooral in de vooravond en de vroege ochtend actief.  Ook is bewezen dat chauffeurs zonder straatverlichting voorzichtiger rijden". 

Om de inwoners te begeleiden naar het doofscenario stellen we voor om in overleg met de adviesraden, verenigingen, scholen, handelaars en politie een grote sensibiliseringscampagne op te zetten. 

Het doofscenario kan starten met een avondwandeling op "de nacht van de duisternis" of World Earth Day ? Fietslichtacties en het aanmoedigen van fluohesjes in scholen ? Kortingacties op de aankoop van fiets- en LEDverlichting ? Handelaars begeleiden met het maken van een lichtplan voor de etalages ? Onderzoeken of de verlichting rond voetbalvelden duurzamer kan...