Groen Tremelo-Baal keurde voorlopig plan RUP Kalvenne goed.

25 Maart 2016

Groen Tremelo-Baal keurde voorlopig plan RUP Kalvenne goed.

Op de gemeenteraad van maart keurde wij de voorlopige vaststelling van het RUP Kalvenne goed. Wij waren blij verbaasd toen we zagen dat het College op het allerlaatste moment onze visie, die wij al in 2011 samen met Sp.a maakte,  uiteindelijk overnam.

 

Door ons plan zal de volledige oostzijde behouden blijven van bebouwing. Hierdoor zal het mooiste gedeelte van de Kalvenne niet ten ondergaan aan beton en zal het grootste deel van het gebied dus ook open ruimte blijven.

Vanin 2000 zijn wij aan het strijden voor het behoud van de Kalvenne.  Nadat in 2011 spijtig genoeg bleek dat het niet mogelijk was om het volledige gebied te vrijwaren zijn wij dadelijk gegaan voor een duidelijk alternatief.  Een alternatief waarin het behoud van open ruimte heel belangrijk was.

Na gesprekken met buurbewoners, verenigingen hebben we in 2011 onze visie over de Kalvenne samen met Sp.a opgemaakt.  Een visie waarbij we de westkant (en minst natuurvolle gedeelte) behouden voor bebouwing.  Het volledige en waardevolle oostelijke gedeelte blijven we vrijwaren we als open ruimte.  Een alternatief waarin zowel de buurtbewoners, natuurverenigingen en politieke tegenstanders zich in zouden kunnen vinden.  

Jarenlang hebben wij onze visie over de Kalvenne samen met Sp.a blijven verdedigen op de talrijke adviesraden, projectcafe's en gingen we er mee naar de verkiezingen van 2012.  Telkens werd ons alternatief genegeerd, alhoewel in de vele participatiemomenten door bewoners werd aangehaald dat de natuur in de Kalvenne zo goed als mogelijk moest worden behouden.

We waren dus verheugd toen we zagen dat het College op het laatste moment hun plannen wijzigde en het volledige oostelijke gedeelte zou behouden als open ruimte.  Het was duidelijk dat het College in laatste instantie het advies van de Provincie en Ruimte Vlaanderen heeft overgenomen.  Want ook zij zagen liever de volledige oostzijde als open ruimte.  We waren in onze jarenlange visie dus uiteindelijk niet alleen.      

De volgende stap in het proces is nu om aan ons gemeentebestuur duidelijk te maken om deze site zo duurzaam mogelijk moet worden ingericht.  Zo denken wij in de eerste plaats aan de visie rond mobiliteit (auto's aan rand van woonwijk en focus op fiets), kindvriendelijkheid (straten en pleinen  in fuctie van spelende kinderen), biodiversiteit (naastliggende woonuitbreidingsgebieden omzetten naar natuurgebied) en energiezuinigheid.

In de loop van het openbaar onderzoek zullen wij dan ook een bezwaarschrift indienen met onze duurzame voorstellen.