Groen Tremelo-Baal gaat voor "Tremelo Fietsgemeente"

14 Mei 2012

Groen Tremelo-Baal gaat voor

Groen wil van Tremelo en Baal een plek maken waar het goed is om te wonen, te winkelen en te werken. De fietser heeft in al deze functies een belangrijke plaats.   Het is daarom duidelijk dat een fietsbeleidplan een absolute must is.Met behulp van een degelijk fietsbeleid wensen we het fietsen in Tremelo en Baal de komende jaren aantrekkelijker en veiliger te maken.

 

Een veilig en kwalitatief fietsnetwerk is voor Groen Tremelo-Baal één van de topprioriteiten in het mobiliteitsplan. Alleen zo krijgen we mensen uit de auto, verkorten we de files en verbeteren we onze leefomgeving.

 De aanleg van de Damiaanbrug kunnen wij alleen maar aanmoedigen. Spijtig genoeg is dit een van de enige zaken die onze gemeente de laatste zes jaar gedaan heeft voor de fietser. In Tremelo is Koning Auto nog steeds heer en meester. De fiets is voor Groen Tremelo-Baal echter niet alleen een brug bouwen... Neen, fietsen gaat voor Groen veel verder en is voor ons ook: * Fietsstraten inrichten.* Fietsknelpunten wegwerken.* Voldoende en veilige fietsstallingen inrichten.* Samenwerken aan een fietskaart voor scholieren, handelaars en toeristen.* Fietsstallingen voorzien bij bouwvergunningen van appartementsgebouwen.* Gemeentepersoneel fietsen aanbieden voor woon-werkverkeer.* Een fietssamenkoop organiseren voor bewoners.* Oplaadpunten aanbieden voor elektrische fietsen.* Fietstoerisme promoten.* Fietspaden sneeuwvrij houden.* ... Groen Tremelo-Baal gaat voluit voor "Tremelo Fietsgemeente". Jij toch ook?