Groen ijvert voor behoud Tremeloos erfgoed

03 April 2015

Groen ijvert voor behoud Tremeloos erfgoed

Vorige donderdag, 26 februari, stond de wijziging van buurtweg nr. 43 in de Barbarastraat op de agenda van de gemeenteraad. Een omwonende wenst de buurtweg, waar veel wandelaars voorbijkomen, te verplaatsen naar een ander perceel, zo'n 50 meter verderop. Op het allerlaatste moment werd het punt van de agenda gehaald? Volgens liggen op de plaats van de nieuwe buurtweg namelijk restanten van de Sint-Barbarakapel. Deze laatgotische kapel werd in de 14

Onroerend Erfgoedde eeuw in Ninde gebouwd en in 1781 samen met de kapellen van Kruis en Veldonk afgebroken. Met het gerecupereerde materiaal werd toen de kerk van Tremelo gebouwd.

 
Vorige eeuw werden er bij de bouw van een stal nog menselijke resten gevonden, afkomstig van het kerkhof dat bij de Sint-Barbarakapel hoorde. De kans is dus groot dat er nog graven bewaard zijn en misschien zelfs de fundamenten van de kapel.

Groen Tremelo Baal pleit ervoor de buurtweg niet te verplaatsen. Maar, misschien kan er budget vrijgemaakt worden voor een archeologische evaluatie en waardering van deze site? De ligging naast een natuurgebied en de nabijheid van het Damiaanmuseum kunnen een stimulans zijn voor het toerisme in Tremelo

 
U las het misschien in de Burgerkrant van Open VLD of vernam het via de media: de oude lindeboom op de site van de bibliotheek moet verdwijnen. Deze bijna 100 jaar oude boom moet plaats ruimen voor een nieuw multifunctioneel gedeelte aan de bib.

In oktober had Groen voorzitter Kris Torfs hierover een gesprek met Schepen van Cultuur Elynn Van Uffel (Open VLD). Hierin vertelde ze dat er alles aan gedaan zou worden om de boom in de plannen te integreren.

We zijn dan ook verbaasd te vernemen dat deze prachtige lindeboom toch moet verdwijnen. 

Groen Tremelo-Baal heeft er alle vertrouwen in dat de Schepen zich aan haar woord zal houden. Tegen een vernieuwing van de bib zonder boom zeggen wij duidelijk: 'neen'. Wij ijveren voor een moderne bib, maar dan aangepast aan de omgeving. Studiebureaus moeten hun plannen aanpassen aan de omgeving, niet omgekeerd! 
Ook deze boom is ons erfgoed.