Gemiste kans om van Kalvenne een duurzame wijk te maken.

30 Mei 2017

Gemiste kans om van Kalvenne een duurzame wijk te maken.

Op de gemeenteraad stemde wij tegen het definitieve RUP Kalvenne.  Eerder in 2015 waren wij positief en gaven wij onze "ja"stem bij de voorlopige vaststelling van het RUP Kalvenne.   Waarom wij in 2015 voor stemde bij de voorlopige vaststelling :

 
* nadat jarenlang werd beslist om de Kalvenne voor 3/4 te bebouwen, dit plots omkeerde naar 1/2 van het gebied.  Het mooiste deel van het gebied (rechterzijde) zou dus voor altijd onbebouwd blijven.  Wij deden toen al het voorstel om dit hele gebied om te vormen naar natuurgebied ipv natuurgebied en parkgebied.
 
* wij er mee konden leven dat het linkergedeelte zou bebouwd worden omdat dit qua natuur en biodiversiteit  (voetbalveld en een paar kapotgespoten akkers) niets meer te bieden heeft.  Dit linkerdeel sluit aan bij de dorpskern en ligt naast openbaar vervoer knooppunt parking Vinneweg.  Dit zijn ook de spelregels die de Vlaamse regering wil voeren.  Woonuitbreidingsgebied naast de kern, behouden en bebouwen, woonuitbreidingsgebieden verder van de kernen, omvormen naar natuur.
Wij deden toen al het voorstel om de Kalvenne op een duurzame, kindvriendelijke, autoluwe manier in te richten
 
 
Waarom wij in 2017 tegen stemde bij de definitieve vaststelling : 
 
* men in dit definitieve RUP niet bevestigd heeft om het gehele rechtergedeelte om te vormen naar natuurgebied.  Het blijft parkgebied en natuurgebied.  Wat wilt zeggen dat er de mogelijkheid bestaat dat men het parkgebied kan omvormen naar gazon.  Iets waaraan de natuur en de biodiversiteit helemaal geen meerwaarde aan heeft.
 
* Er niet werd bekeken om de twee naastliggende woonuitbreidingsgebieden om te vormen naar natuurgebied.  Op die manier zou de Kalvenne een groot natuurgebied kunnen worden naast de dorpskern.
 
* wij in het bebouwde gedeelte een gewoon dagdagelijkse verkaveling zien ontstaan.  Op geen enkel manier is er rekening mee gehouden om de zone autovrij te maken, waar kinderen zonder problemen kunnen spelen.  Door het aanleggen van randparkings had dit mogelijk zijn geweest.
Er bestaat nog altijd  de mogelijkheid om open of halfopen bebouwing toe te laten, iets waarvan de Vlaamse Bouwmeerster zegt dat we daar mee moeten stoppen in nieuwe verkavelingen.
Door de infrastructuur van fietsen voorop te plaatsen samen met de dichte bereikbaarheid van het openbaar vervoer, had men er voor kunnen zorgen dat de mensen vlugger de fiets of de bus zouden nemen ipv de auto.  Men had in dit RUP nu al kunnen vastleggen dat projectontwikkelaars moeten samenwerken met autodeelsystemen.
1 deelauto haalt immers 10 auto's van de baan.  Met onze groene visie van een duurzame wijk zou men in onze gemeente met een modelwijk kunnen uitpakken.  
 
Daarom ook dat wij de Schepen handleiding van Bond Beter Leefmilieu over duurzame klimaatneutrale wijken hebben overhandigd.  In dat boek staan visies en voorbeelden van wijken in Vlaanderen die wel op een duurzame manier tot stand gekomen zijn, of in de pipeline zitten.
 
Wij zullen met Groen Tremelo-Baal blijven ijveren voor een omgeving waar wonen en natuur in balans staan met elkaar.  Niet alleen in de Kalvenne, maar in gans onze gemeente.