Gemeenteraad gaat tegen alle adviezen en bezwaarschriften in toch voor de verstedelijking van Tremelo

20 Januari 2012

Gemeenteraad gaat tegen alle adviezen en bezwaarschriften in toch voor de verstedelijking van Tremelo

Tijdens de gemeenteraad van 19 januari 2012 werd het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) goedgekeurd. Dit plan bepaalt ondermeer de toekomst van De Kalvenne en de KMO zone Geetsvondel.De positieve adviezen van de GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) worden door het gemeentebestuur genegeerd en niet opgenomen in het structuurplan. De honderden bezwaarschriften en petities van inwoners en actiegroepen worden eveneens van tafel geveegd...Eens te meer kiest ons gemeentebestuur voor de verstedelijking van Tremelo, dit ten koste van natuur en open ruimtes. Groen Tremelo-Baal vindt dat dit GRS onvoldoende rekening houdt met de leefbaarheid van Tremelo op lange termijn.  De coalitie van VLD en CD&V geeft nog maar eens het signaal dat ze enkel aan kortetermijndenken doet.  Beleidsmensen die begaan zijn met hun gemeente denken echter vooruit op de zaken.In het huidige Structuurplan vinden wij nergens een toekomstgerichte visie terug.Groen Tremelo-Baal vindt dit een gemiste kans om van Tremelo een mooie, groene en leefbare gemeente te maken. 

De Kalvenne  Oorspronkelijk waren er in de Kalvenne 250 kavels en een multifunctionele zaal met extra terreinen voorzien .  Dit prachtige gebied zou op die manier bijna volledig worden volgebouwd.Groen nam jaren geleden, als enige,  het initiatief om hiertegen actie te voeren. Nadien gingen ook andere oppositiepartijen, net als Natuurpunt en de actiegroep Red de Kalvenne in het verzet.  De GECORO raadde het gemeentebestuur af om door te gaan met de plannen en adviseerde om 50 woningen en een multifunctionele zaal, weliswaar zonder de extra terreinen,  in de Kalvenne neer te plaatsen.   Het mooiste en grootste gedeelte van de Kalvenne zou hierdoor gevrijwaard blijven en omgezet kunnen worden in groengebied. Ons gemeentebestuur denkt er echter anders over en blijft bij haar oorspronkelijke plan.  Het college legt het advies van de GECORO en de honderden bezwaarschriften en petities naast zich neer en laat hiermee de kans liggen om "het mooiste plekje van Tremelo" voor altijd te beschermen.KMO zone Geetsvondel De agrarische zone in Geetsvondel wordt herbestemd naar KMO zone.  Hierdoor gaat een oppervlakte van 7,5 voetbalvelden open ruimte verloren voor een bedrijventerrein.

In 2007 werd dit gebied  door de Vlaamse overheid nog herbevestigd als landbouwgebied wat  door het gemeentebestuur aanvaard werd.   Nu,  een 5 tal jaren later, stapt de gemeente hier weer vanaf.  Het argument dat de herbestemming  enkel  dient om de gemeentelijke loods te regulariseren is nobel maar is ook mensen iets wijs maken.  Op middellange termijn wordt  de KMO zone toch in gebruik genomen en is er geen ruimte meer voor natuur. 

 

 Groen Tremelo-Baal begrijpt niet waarom het gemeentebestuur alle adviezen en bezwaarschriften naast zich neerlegt ivm de Kalvenne en Geetsvondel. Wij roepen onze beleidmensen nogmaals op om te gaan voor een gemeente met ruimte en zuurstof...