Coronasteun voor lokale ondernemers.

01 September 2020

Coronasteun voor lokale ondernemers.

Onze lokale ondernemers hebben de laatste maanden extra inspanningen moeten leveren om de klant op een veilige manier te ontvangen. Met een tussenkomst in de kosten voor deze hygiënemaatregelen wil het lokaal bestuur hen extra ondersteunen.   Onze schepen Petra Vreys ging graag in op het voorstel van de lokale economieraad om budget vrij te maken voor ondernemers die extra kosten hebben moeten maken tijdens de Coronacrisis.   Het schepencollege stelt daarom een budget van 15.000 euro ter beschikking als tussenkomst in deze kosten.   Met dit budget kan ontsmettingsmiddelenbeschermingsmateriaalafschermingsmiddelensignalisatieenz... tot een maximum van 250 euro per ondernemer terug betaald worden.   Op de gemeenteraad van augustus keerde de voltallige gemeenteraad het subsidiereglement daarvoor goed.  Dit reglement bepaalt o.a. de verdeelsleutelwie recht heeft op de subsidiewelke kosten in aanmerking komen en hoe de aanvraag moet gebeuren.