"Water" een van de focuspunten in dit beleid.

18 Januari 2021

De Standaard publiceerden een dossier over de structurele droogte in Vlaanderen en de cruciale functie van onze waterlopen als de nieren van ons landschap. Ons lokaal bestuur heeft op initiatief van schepenen Nick De Ryck en onze Petra Vreys de voorbije jaren al verschillende maatregelen genomen om het waterbeheer in onze gemeente en rond onze waterlopen te beheersen : **Zo is een paar maand geleden het hemelwaterplan van start gegaan. In dit plan zorgen we er ondermeer voor dat we op zoveel mogelijk plaatsen het water terug laten infiltreren in de ondergrond. **De komende jaren maken we volop werk van de geplande rioleringen en werken we verder aan de uitvoering ervan op lange termijn. **Na jarenlang afwachten zijn onder dit bestuur eindelijk de eerste IBA's geplaatst bij woningen die niet kunnen aangesloten worden op de riolering. **Dankzij sterk lobbywerk van Petra kreeg onze gemeente (samen met Begijnendijk) 186 000 euro subsidie om de waterkwaliteit van de Laak te monitoren. Op die manier hopen we ook een doorbraak te krijgen in het terug watervoerend maken van de Laak. **Samen met de provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt is er een "beverplan" opgemaakt. Hierdoor zorgen we er voor dat de bever en onze inwoners kunnen samenleven, en de bevers op hun natuurlijke wijze kunnen verder werken aan het bufferen van water. **Weldra wordt er een werkgroep van inwoners opgericht die mee zal bepalen welke regentonnen er zullen aangeboden worden voor een samenaankoop. Op die manier zullen meer inwoners hun hemelwater kunnen opvangen. Veel werk verricht dus, nog meer werk te gaan...