Ronny Wouters

Ronny Wouters, 42 jaar is geboren in Tremelo en gehuwd met Cindy Marynissen.Vader van Shana, Hayley en Maite. Ronny werkt bij de Vlaamse gemeenschapwegen en verkeer als topograaf.Als rasechte Tremelonaar spitst hij zich toe op de thema’s : ruimtelijkeordening, openbare werken en huisvesting.Ronny streeft ernaar om de inwoners van Tremelo, Baal, Ninde, Kruis een antwoordte bieden op betaalbaar wonen in eigen streek,veilig fietsverkeer, en burgerparticipatie in de werking van de gemeente