Groen Tremelo-Baal met Kris Torfs en Petra Vreys als boegbeelden richting 13 oktober.

29 Juni 2024

Groen Tremelo-Baal met Kris Torfs en Petra Vreys als boegbeelden richting 13 oktober.

Met een ploeg vol ervaring, maar ook met veel nieuw bloed willen we de komende maanden al onze inwoners ervan overtuigen dat een groene partij in Tremelo echt nodig is om het beleid in de goede richting te sturen.  

Met Kris en Petra als boegbeelden trekt Groen Tremelo-Baal naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. 

We hebben de voorbije jaren de basis gelegd voor een gemeente op maat van iedereen.  Maar het werk is nog niet af.  Met deze nieuwe Groene ploeg willen we daar verder werk van maken en onze focus verruimen. 

De afgelopen 6 jaren hebben we er sterk op ingezet om van Tremelo een dorp te maken waar het leuk is om te leven en om langs te komen.  Die trend zetten we verder. We gaan voluit voor groene plekken vol biodiversiteit en zorgen ervoor dat het leuk vertoeven is bij onze lokale handelaars. In het verkeer verdienen voetgangers en fietsers meer plaats. 

 

Huidig schepen Kris Torfs en vorige schepen Petra Vreys trekken samen de campagne. Waar Petra 6 jaar geleden nog lijsttrekker was, neemt Kris deze rol nu op zich.

 

Nummer 3 op de lijst is nieuwkomer Gert Hendrickx. Gert, actief in de Tremelose Fietsbieb, zorgt voor een nieuwe frisse wind in het Tremelose politieke landschap.

 

Op plek 4 komt Yasemin Odluyurt te staan. Zij was de laatste 5 jaren lid van het BCSD (Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst) en maakte van de strijd tegen kinderarmoede in onze gemeente haar hoofddoel.

 

Plaats 5 is voor Bart Gilbert. Samen met zijn vrouw Ruth was Bart de voorbije jaren pleitbezorger van een groenere en meer leefbare invulling van de Ketelberg en is lid van de verkeersadviesraad.

 

Marleen Van Meerbeek, die 24 jaar geleden met een paar anderen de groene partij in Tremelo oprichtte, duwt net zoals 6 jaar geleden opnieuw de lijst.

 

 

Groen Tremelo-Baal staat uiteraard voor milieu en natuur. Dat is onze corebusiness. Maar deze komende campagne willen we ons ook focussen op welzijn, inclusie en armoede. Want als je écht zorgt voor moeder aarde, dan kan je volgens ons niet anders dan ook al haar schepselen een warm hart toedragen.

 

Petra Vreys: "We pakken de vergrijzing en de vereenzaming aan en maken van Tremelo een zorgzame gemeente. Een paar concrete actiepunten: we starten een bank-contact, waar je spontaan mensen kan ontmoeten. We gaan frequent op huis-aan-huisbezoek bij 80-plussers. Maar ook jongeren worstelen met problemen waar ze soms niet mee weg kunnen. Daarom willen we met jeugdhuis Den Borduur en het Huis van het Kind bekijken waar we een Overkop-huis kunnen lanceren, een plek waar jongeren van 12 tot 25 jaar ongedwongen kunnen binnenwandelen voor een goed gesprek".

 

Gert Hendrickx: “Het gemeentebestuur is er voor élke inwoner. Daarom moet iedereen kunnen participeren aan sportieve en culturele initiatieven in Tremelo en Baal. Ons inclusieverhaal willen we echt implementeren in het beleid. Van onze sporthal maken we de startplek om G-sporters al hun sportieve talenten te laten ontplooien Kinderen die graag willen sporten, helpen we als hun ouders het moeilijk hebben om het lidgeld te betalen. En voetbalploegen die met een vrouwenploeg starten, verdienen voor ons ook ondersteuning. 

Maar ook voor dagelijkse problemen hebben we oog. Toegankelijk sanitair, inclusieve handelszaken en aangepaste infrastructuur op het openbaar domein maken dat iedereen zich thuis voelt in Tremelo en Baal. 

Het verenigingsleven is de lijm van onze samenleving. Daarom willen we nog meer investeren in lokaal vrijwilligerswerk. We kunnen bijvoorbeeld een Talentenbank oprichten, of via "Tremelo troef" de noden in kaart brengen én ondersteunen.”

 

Yasemin Odluyurt: "De armoede in onze gemeente pakken we aan met gerichte oplossingen. We gaan van start met een sociale kruidenier. Wie het financieel moeilijk heeft, kan daar terecht voor kwaliteitsvolle voeding en basisproducten. De mobiliteitsarmoede gaan we te lijf met een sociaal betaalbaar systeem voor deelfietsen en -wagens en met een derde betalerssysteem van De Lijn. 

Met een Rap-op-stapkantoor helpen we mensen met een beperkt budget aan een leuke uitstap of activiteit. Je kan er terecht voor vakanties, daguitstappen en culturele en sportactiviteiten met korting. We willen ook het  kansentarief van de UITPAS uitgebreider gebruiken, en zo de kansarmoede gericht bestrijden.”

 

De laatste jaren plaatsten we natuur, milieu en de lokale economie voor het eerst echt op de politieke agenda. Een werk waar onze huidige schepen graag verder mee aan de slag wil.

 

Kris Torfs: "Tremelo-Baal heeft als shoppinggemeente nog heel wat troeven.  Troeven waarmee we ook mensen van buiten onze gemeente kunnen aantrekken.  Gerichte campagnes via het bestaande Visit Tremelo kunnen onze gemeente nog beter promoten op vlak van toerisme, horeca en shopping. Ook voor nieuwe ondernemers in Tremelo willen we verschillende acties opzetten. We vormen bijvoorbeeld een leegstaand pand in onze dorpskern om tot een pop-upwinkel.

Natuurlijk zetten we als groene partij ook ons werk voor meer natuur verder.  Het nieuwe beleidsplan ruimte is daar het geschikte kader voor. Een bermbeheersplan, een betere waterhuishouding, een blijvende aandacht voor bomen zijn belangrijke actiepunten. Ons werk om de gemeente te ontharden en vergroenen zetten we verder". 

 

Ook een moderne mobiliteit blijft belangrijk in ons programma. We gaan verder op de ingeslagen weg om Tremelo en Baal voor alle verkeersdeelnemers aantrekkelijker te maken.

 

Bart Gilbert: "Met de heraanleg van straten en pleinen op maat van de voetganger en de fietser maken we onze straten leefbaarder, veiliger en gezonder. Naast het creëren van een echte fietscultuur in Tremelo willen we de komende jaren onze focus leggen op voetgangers.  Want voetganger, dat zijn we toch allemaal.”

 

Met een ploeg vol ervaring, maar ook met veel nieuw bloed willen we de komende maanden al onze inwoners ervan overtuigen dat een groene partij in Tremelo echt nodig is om het beleid in de goede richting te sturen.