Actueel

Begin oktober ondertekende ons gemeentebestuur samen met 54 andere Vlaams-Brabantse gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven een Klimaatengagement. Ze beloven hiermee om de komende jaren een krachtig klimaatbeleid te voeren. Het was het startsein om Vlaams-Brabant klimaatneutraal te maken.  ...

Voor de 2de maal stemde het Tremelose gemeentebestuur (Open VLD en CD&V) tegen de intentieverklaring om van Tremelo een FairTradeGemeente te maken.   Hoewel de betrokken Schepen van Ontwikkelingssamenwerking Willems (CD&V) maandenlang de directe steun en de medewerking kreeg van de sp.a-Groenfractie veegde ze het Fair Trade voorstel brutaal van tafel. Ons...

De Filipijnse Lucia Suzzette Obera uit Tremelo woont al jaren in België. Toch is haar hart deze dagen bij haar familieleden en vrienden in haar thuisland dat onlangs opgeschrikt werd door een verwoestende tyfoon. 

De vriendin van onze Groen voorzitter, Kris Torfs, bleef niet bij de pakken zitten en besloot een actie op te zetten om de mensen in de getroffen gebieden te helpen.Gesteund...

Eén van onze verkiezingspunten was om van Tremelo een FairTradeGemeente te maken.

Eind februari zette ons Groen gemeenteraadslid Petra Vreys, met de steun van fractiepartner sp.a, dit punt dan ook op de agenda van de gemeenteraad. Tot onze verbazing werd het voorstel door de voltallige meerderheid verworpen...

Hoewel het daarna stil leek, werd er achter de schermen hard...

Enkele maanden geleden deed onze eerste Groene pluimwinnaar Kids for Uganda een oproep: ze zochten kunstwerken om per opbod te veilen op de Tremelose kunstmarkt Tremartre.  Omdat wij met Groen Tremelo-Baal onze Groene pluimwinnaars blijven ondersteunen, schenken wij graag een kunstwerk voor dit mooie initiatief.  De Groenbestuursleden Yasemin Odluyurt, Marleen Van Meerbeek en voorzitter Kris...

Deze week start het gemeentebestuur van Tremelo met de consultatieronde rond de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kalvenne.  Voor de opmaak van dit RUP zal het gemeentebestuur beroep doen op de lokale kennis van adviesraden en van de bewoners en eigenaars. 

 

Groen Tremelo-Baal staat achter deze participatieve aanpak maar heeft...

Zondag 2 juni was Groen Tremelo-Baal (al voor de 6de keer) aanwezig op de Lentemarkt in Tremelo.  Je kon met ons kennismaken op de infostand.Terwijl we luisterde naar de mening en voorstellen van talloze inwoners konden de kinderen rustig "blikjes werpen". Groen Tremelo-Baal zoekt trouwens nog altijd bewoners die ons willen bijstaan om Tremelo groener te maken. Heb je...

Op de gemeenteraad van 30 mei deed Groen gemeenteraadslid Petra Vreys het voorstel om fietsstraten te introduceren in Tremelo.

Een fietsstraat is een straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan en waar er specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers. Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan (...

Zondag 21 april was Groen Tremelo-Baal aanwezig op de rommelmarkt aan jeugdhuis Den Borduur.  De opbrengst van onze stand (70 euro) ging integraal naar het natuurgebied "Balenberg". 

Veel voorwerpen belanden maar al te snel bij het afval terwijl ze elders nog makkelijk een tweede of zelfs derde leven kunnen leiden.Groen Tremelo-Baal hecht veel belang aan het voorkomen...

Op maandag 1 april organiseerde Groen voor de 13de keer de Biomarkt. Hiermee wil Groen het belang van bio, ecologie en korte ketens onderstrepen. Dit doen we door de inwoners van Tremelo-Baal kennis te laten maken met handelaars, organisaties en mensen die op een creatieve manier een ecologische boodschap verspreiden.Net zoals de vorige edities vond je op de Biomarkt een ruim...

Pagina's