Actueel

Het landkaartje, de dagpauwoog of het boomblauwtje: het zijn allemaal tuinvlinders waar Natuurpunt het fijne van wil weten. Want met hun grote verscheidenheid zijn vlinders waardevolle graadmeters van ons leefmilieu. Bovendien is het fantastisch om de kleurige fladderaars aan het werk te zien. Daarom vragen we jou om op 6 en 7 augustus de vlinders...

Groen voorzitter Kris Torfs deed op de gemeenteraad van mei een oproep aan het volledige college van Schepenen en gemeenteraadsleden om op donderdag 30 juni  te voet of met de fiets naar de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie te komen. ...

 

 

De provincie Vlaams-Brabant geeft 181.203 euro subsidies aan 20 natuurprojecten in 15 gemeenten. Het gemeentebestuur van Tremelo ontvangt 20.000 euro voor de natuurinrichting van de Balenberg.

‘De subsidies voor de ondersteuning van het gemeentelijk natuurbeleid zijn een instrument om onze doelstellingen voor de versterking van de...

Eind mei reikte gemeenteraadslid Petra Vreys aan Burga Hennes een grote doos uit met bioprodukten.  Burga won deze "biodoos" toen ze meedeed aan de wedstrijd op onze jaarlijkse Biomarkt.

Met deze actie willen we mensen aansporen om zoveel mogelijk bioprodukten te gebruiken.  Het aanbod van bio is de laatste jaren fel gestegen en is in elke supermarkt aanwezig. 

 

Eind december 2015 zetten onze voorzitter Kris Torfs de verkaveling in de Ketelberg voor het eerst op de gemeenteraad.  De Ketelberg zou helemaal verkaveld worden, weliswaar zonder inspraak van de buurtbewoners.  Op aanrade van de Sp.a-Groenfractie kwam er begin januari dan toch een infomoment tussen de projectontwikkelaar en de buurtbewoners.    Kris Torfs : "Deze infovergadering was...
Nu zondag 1 mei  was Groen Tremelo-Baal aanwezig op het geefplein van KVLV Baal aan het Sociaal Huis.   ...

Op de gemeenteraad van maart keurde wij de voorlopige vaststelling van het RUP Kalvenne goed. Wij waren blij verbaasd toen we zagen dat het College op het allerlaatste moment onze visie, die wij al in 2011 samen met Sp.a maakte,  uiteindelijk overnam.

Door het overnemen van ons plan zal de volledige oostzijde behouden blijven van bebouwing. Hierdoor zal het mooiste gedeelte van de...

Op Paasmaandag 29 maart organiseert Groen Tremelo-Baal voor de 16de keer de Biomarkt. Van 13u tot 17u kan je in de turnzaal in de Kruisstraat kennismaken met een heleboel biologische producten.

Met de biomarkt wil Groen het belang van bio, ecologie en korte ketens...

Met de Groene Pluim beloont Groen Tremelo-Baal ieder jaar een Tremelonaar die onze wereld een beetje socialer, duurzamer of groener heeft gemaakt. Heel wat mensen brachten een stem uit en dit jaar haalde de FairTrade trekkersgroep het met 60%...

De voorbije 3 jaar was voor Groen Tremelo-Baal vooral veel leren en dikwijls met je hoofd tegen de muur lopen.    Verbazingwekkend is wel dat in alle politieke partijen (van meerderheid tot oppositie) er interne strubbelingen zijn geweest.  Conflicten die verder wegen op de beslissingen in het schepencollege,  en zelfs op de gemeenteraad.  Heel storend wetende dat wij met Sp.a al meer dan...

Pagina's