Actueel

Onze Groene accenten op de gemeenteraad van januari :

*bij het aanleggen van nieuw openbare verlichting in Baal centrum wordt er rekening gehouden met ons voorstel van de zomer om reeds ondergronds infrastructuur te voorzien voor electrische laadpalen.

*net zoals vorig jaar onthouden wij ons op de toelage die worden uitgereikt aan de adviesraden. De milieu- en natuurraad...

Groen Tremelo-Baal is tevreden over het feit dat het gemeentebestuur zich op ons voorstel aansluit bij de Statiegeldalliantie.

De Statiegeldalliantie is een samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen, die ervoor pleit om statiegeld in te voeren op PET-flessen en blikjes. Met dit aansluiten geeft onze gemeente een signaal naar de Vlaamse regering om hier eindelijk werk van...

Nadat wij de laatste 4 jaar steeds bedenkingen hadden bij de veiligheid op de kerstboomverbranding in Baal besliste ons gemeentebestuur om dit jaar geen vergunning meer te geven aan Den Borduur.
Volgens het reglement van de brandweer en het nieuwe politiereglement hoort dit te gebeuren op een afstand van 100m van bebouwing. In de dorpskern van Baal gaat het hier over een afstand van...

Het nieuwe jaar is gestart! Dat betekent dat het weer tijd is om de Groene Pluim te kiezen. Hierbij gaan we op zoek naar Tremelose doeners die het afgelopen jaar hun steentje hebben bijgedragen om onze wereld socialer, duurzamer of groener te maken. Wij nomineerden drie kandidaten en zoals altijd mag jij beslissen wie de Groene Pluim, in de vorm van een origineel kunstwerk, in ontvangst mag...

In de marge van de begroting van 2018 is Groen Tremelo-Baal verheugd dat er werk wordt gemaakt van een hemelwaterplan voor onze gemeente. Volgend jaar wordt er immers 35 000 euro vrijgemaakt voor de opmaak van dit plan.

Volgens sommige waren de beverdammen in de Laakvallei de reden voor de grote wateroverlast in de Kruisstraat afgelopen zomer. Daarom gingen er stemmen op om de...

Op de gemeenteraad van december werd het nieuwe politiereglement besproken. Het politiereglement heeft als doel om "de rust, orde en goede samenleving in de gemeente te bewaren en te garanderen". Om de taak van de politie en gemachtigde ambtenaren te vereenvoudigen werd er een uniform politiereglement opgemaakt voor de volledige BRT politiezone.

De 140 reglementen omvatten sancties en...

Onze Groene punten op de gemeenteraad december 2017 :

*Wij doen voorstel om inbreuken op het dierenwelzijn toe te voegen in het nieuwe politiereglement. Op die manier kan dierenmishandeling dadelijk bestraft worden. Blijkbaar is alleen Groen bezorgd over dierenwelzijn want geen enkele partij steunt ons hierbij (idem in gemeente Rotselaar) #fail

*Naar aanleiding van ledverlichting...

Begin oktober stelde ons bestuur voorzitter Kris Torfs aan als campagneleider naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober toe. Hij kwam van de campagnedag van Groen dan ook terug vol ambitie om in oktober onze partij naar een goed resultaat te loodsen.

In het voorjaar van 2018 stellen wij graag onze lijsttrekker aan u voor.  U hoort nog van ons...    

De Groene tussenkomsten op de gemeenteraad november 2017:

*Groen is geen voorstander van de fusie. En zeker niet op de manier zoals het nu gebeurd. De inwoners van beide gemeente zijn tot nu toe nog steeds niet betrokken geweest in het proces. Blijkbaar worden de burgers alleen betrokken als er een naam moet worden gekozen #fail.

*Wat zijn de resultaten van de werkgroep "...

Eind november nodigde onze voorzitter Kris Torfs iedereen uit in zijn living om over het jeugdbeleid in onze gemeente te praten.  Een 5tal jongeren gingen op onze vraag in.  Het werd alvast een heel constructieve avond met veel ideeen vanuit de jongeren zelf. Aan de jongeren te horen is er duidelijk nog veel werk aan de winkel om de jongeren in onze gemeente te ondersteunen.

Met...

Pagina's